Chuyện đời

Lần đầu tiên Chính phủ tương tác online với người dân

Văn phòng Chính phủ vừa đưa vào hoạt động hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn.

Đây là kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân do Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, người dân có thể truy cập hệ thống từ máy vi tính, thiết bị di động được kết nối internet để gửi, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Những hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cũng có thể phản ánh lên hệ thống này.

Thông qua hệ thống, cơ quan hành chính nhà nước các cấp sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng lĩnh vực, từng cơ quan xử lý; nghiên cứu tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo phát triển.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ cũng đã mở trang web nhằm tiếp nhận các ý kiến, phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp về những tồn tại, vướng mắc lẫn tiêu cực của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước.

Bài viết nổi bật

To Top