Chuyện đời

Nhà máy in tiền Quốc gia bất ngờ báo lỗ sau nhiều năm liên tục lãi lớn

Nhà máy in tiền Quốc gia báo lỗ khi doanh thu giảm mạnh nhưng giá vốn vẫn ở mức cao.

Nhà máy in tiền Quốc gia là (NBPP) là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, với ngành nghề hoạt động kinh doanh chính là in tiền và các giấy tờ có giá như tiền; đúc tiền. Ngoài ra, nhà máy còn có ngành nghề khác là sản xuất vàng miếng, các vật phẩm lưu niệm bằng vàng. Có thể hiểu, hoạt động của NBPP cũng giống như các doanh nghiệp in ấn thông thường, nhưng phục vụ “khách hàng” đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước.

Mới đây, NBPP vừa công bố báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019. Năm 2018, doanh thu NBPP đạt 2.337 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận đạt 51,1 tỷ đồng, tăng gần 15%. Cả doanh thu và lợi nhuận của NBPP đều ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Tuy nhiên, sang 6 tháng 2019, NBPP bất ngờ báo lỗ lớn. Nguyên nhân chính là do doanh thu NBPP giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước, xuống 907 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn chỉ giảm khoảng 2,5%.

Doanh thu giảm mạnh hơn so với tốc độ giảm giá vốn đã khiến cho lợi nhuận gộp của NBPP nửa đầu năm nay chỉ còn hơn 20 tỷ đồng, chưa bằng 1/4 so với cùng kỳ năm trước. Con số này không đủ để trang trải chi phí quản lý doanh nghiệp, khiến NBPP lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh chính tới gần 7 tỷ đồng và lỗ sau thuế 11,2 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6/2019, NBPP có tổng tài sản 2.267 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 332 tỷ đồng, giảm 50% so với hồi đầu năm, nhưng hàng tồn kho lại tăng vọt lên 950 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần đầu năm.

Là doanh nghiệp công ích sản xuất hàng hóa đặc biệt theo kế hoạch do Ngân hàng Nhà nước giao, NBPP có thuận lợi là khá ổn định về việc làm. Tuy nhiên, nhà máy lại gặp khó khăn do kế hoạch sản xuất phụ thuộc vào kế hoạch in tiền hàng năm do Ngân hàng Nhà nước giao, do vậy việc bố trí sử dụng lao động luôn bị động. NBPP hiện có gần 800 lao động

Nguồn:Tri Thức Trẻ

Bài viết nổi bật

To Top