Đời Sống

Sẽ hỗ trợ vay vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Kể từ 1-7-2019 doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng đủ điều kiện, sẽ được hỗ trợ vay vốn của quỹ với thời hạn không quá 7 năm theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa .

Được hỗ trợ vay vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Lãi suất cho vay trực tiếp chỉ bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại (tính theo 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước lớn). Doanh nghiệp được vay đến 80% vốn đầu tư mỗi dự án, phương án. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp không được vay quá 15% vốn điều lệ của quỹ.

Điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo vay phải đáp đủ 5 điều kiện gồm:

  • Là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo 2 tiêu chí quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng);
  • Chủ sở hữu doanh nghiệp phải có nguồn vốn ít nhất 20% tổng vốn đầu tư của dự án, phương án sản xuất kinh doanh;
  • Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi;
  • Đáp ứng quy định về bảo đảm tiền vay
  • Đảm bảo đủ vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

Hàn Ni – SGGP

Bài viết nổi bật

To Top